Valdres opplæringskontor SA (VOPP), logo

Valdres opplæringskontor SA

Valdres opplæringskontor SA er et samvirkeforetak med både kommuner og bedrifter som andelseiere. Vi er et tverrfaglig opplæringskontor som skal påta oss ansvaret for opplæring hos medlemsbedriftene.

Vi holder til i Gjensidigegården, 3. etg . på Fagernes.

Hva er et opplæringskontor og hvorfor bli medlem?

Det er et uttalt mål i fylkeskommunen at flest mulig av lærebedriftene blir medlemmer i opplæringskontor. Et opplæringskontor er et organisert samarbeid mellom flere bedrifter om opplæringen av lærlinger og lærekandidater. Lærekontrakten/ opplæringskontrakten tegnes da med opplæringskontoret, som ansvarlig for læreforholdet, mens den enkelte bedrift har arbeidsgiveransvaret for lærlingen/ lærekandidaten. Opplæringskontoret administrerer og følger opp læreforholdene.

Opplæringskontoret administrerer og følger opp læreforholdene.  Hos Valdres opplæringskontor finner du folk med bakgrunn fra lokalt næringsliv og med godt kjennskap til dagens utdanningssystem. Vi er opptatt av å finne gode, praktiske løsninger på alle utfordringer som følger med å drive fag- og yrkesopplæring ute i bedriftene.

DETTE GJØR VALDRES OPPLÆRINGSKONTOR:

 • Være et nettverk av bedrifter i samme bransje som kan effektivisere opplæringen og gi et godt og variert opplæringstilbud.
 • Arbeider med rekruttering av lærlinger/lærekandidater til bedriftene
 • Følger opp/ veileder bedriftene i arbeidet med lærlingene
 • Holder kurs for instruktører/faglige ledere
 • Utarbeider interne opplæringsplaner sammen med bedriften
 • Organiserer og gjennomfører eventuell teoriopplæring
 • Kvalitetssikrer og dokumenterer opplæringa, med rapportering til fylket
 • Er et viktig bindeledd mellom skole, næringsliv og offentlige myndigheter
 • Deltar i vurderingssamtaler mellom lærling og bedrift.
 • Bistår lærebedriften/ lærlingen med å løse utfordringer
 • Tilbyr lærlingene nettbasert dokumentasjon
 • Oppmelding til fag/svenneprøve

Martin Wiknes
Martin Wiknes er daglig leder for Valdres opplæringskontor. Martin er tømrermester og har i mange år drevet egen tømrerbedrift. Han er også utdanna yrkesfaglærer, og har vært lærer i Byggteknikk ved Valdres vidaregåande skule.Med denne bakgrunnen har han god kunnskap om det lokale næringslivet, og om fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift.

Frode Enger

Frode Enger er opplæringskonsulent i Valdres Opplæringskontor. Frode har svennebrev som murer og har jobbet i faget både som ansatt og med eget firma. Han har vært faglig leder for lærlinger, og vært lærer i bygg- og anleggsteknikk ved Valdres vgs. Frode er også utdannet som vekter. Hos VOPP har han først og fremst ansvar for oppfølging av lærlinger i håndverksfagene.

Monica Rudi

Monica Rudi er opplæringskonsulent i Valdres Opplæringskontor.  Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i sårbehandling og praksisveiledning, og har lang erfaring fra sykehjem. Jobber også i hjemmesykepleien i Ø. Slidre kommune.  Monica har hovedfokus på oppfølging i helsearbeiderfag.