«Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling.» – udir.no

nettsidene til Utdanningsdirektoratet får du informasjon om merkeordningen, hvordan søker om godkjenning, bestiller merket m.m.