MEDLEMSBEDRIFTER

Våre medlemsbedrifter representerer et bredt spekter av fag og yrker, og er opptatt av kompetanseheving gjennom rekruttering og opplæring.
Innenfor de forskjellige fag finner du disse bedriftene:

Produksjonselektronikerfaget