VOPP – et effektivt og kvalitetssikrende bindeledd mellom lærling og lærerbedrift

HVA BETYR DET Å VÆRE EN LÆREBEDRIFT? EKSTRA ARBEID ELLER EKSTRA RESSURS?

Å være lærebedrift er en lønnsom investering. Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring.

Ved å utdanne en fagarbeider bidrar bedriften til å sikre bransjens framtid. En lærebedrift oppfattes som en ansvarlig aktør i bransjen.

HVA KREVES AV EN LÆREBEDRIFT?

  • Godkjenning som lærebedrift
  • Kvalitetssikring / dokumentasjon av opplæringa
  • Intern opplæringsplan
  • Skriftlig vurdering av lærlingen hvert halvår
  • Rapportering til fylkeskommunen

HVA KAN DET TILFØRE BEDRIFTEN Å HA LÆRLING?

  • Større fokus på fag og opplæring
  • Øker yrkesstoltheten blant medarbeiderne
  • Rekruttering av egne medarbeidere med «riktig» utdanning
  • Økt kompetanse i bedriften
  • Konkurransefortrinn

BLI MEDLEMSBEDRIFT?

Fyll ut skjema, så kontakter vi deg.