VOPP – et effektivt og kvalitetssikrende bindeledd mellom lærling og lærerbedrift

LEDIGE LÆRLINGPLASSER

Her finner du en oversikt over ledige plasser i noen av våre lærebedrifter

Vi kan også ha læreplasser i fagene: Byggdrifter, Brannforebygger, Møbelsnekker og Reiseliv
Kontakt VOPP for å få vite mer om mulighetene for læreplass i Valdres

Kontakt oss eller lærebedriftene direkte for å søke  læreplass

BEDRIFT KOMMUNE FAG ANT. PLASSER
Tveitabru A/S Vang Tømrerfaget 1
Vang Bygg AS Vang Tømrerfaget 1
A/S Valdresbygg N. Aurdal Betongfaget 1
Slidre Bygg & Prosjektering AS Vestre Slidre Tømrerfaget 1
Rogne Bygg A/S Ø. Slidre Tømrerfaget 1
Flere kommuner Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3
Vestoppland fengsel + kommuner Institusjonskokkfaget 4
Flere kommuner Helsearbeiderfaget 6
Oversikten er oppdatert 23. februar 2022

SØKE LÆRLINGPLASS

Veien til Fag- eller svennebrev i de fleste yrkesfagene inkluderer 2 års læretid i bedrift. (kortere eller lengre for noen fag). Etter avlagt og bestått fag/svenneprøve blir du fagarbeider i ditt fag.

For å bli lærling må du søke på vigo.no med MinID innen 1. Mars, for at du skal bli registrert hos fylkeskommunen. Du får da rett til å søke lån og stipend i Lånekassen, og lærebedrifter i hele fylket får vite at du er søker til lærefag. Oppstart av læretida kan være når som helst i året.

VIKTIG: DU HAR SELV ANSVAR FOR Å SKAFFE DEG LÆRLINGPLASS

Du må finne ut hvilke bedrifter som tar inn lærlinger , og som er godkjente lærebedrifter, og ta kontakt med disse.

I Valdres finnes det veldig mange godkjente lærebedrifter innen flere forskjellige fag, flere enn du kanskje visste om.

Valdres opplæringskontor har oversikt over ledige lærlingplasser i distriktet, og kan gi deg råd og veiledning i søkeprosessen.

LÆRETIDEN

Det første som skjer etter at du har fått lærlingplass er at det blir tegnet en lærekontrakt der det bl.a står hvor lang læretida skal være. Så skal du ha en arbeidsavtale der det står noe om hvor mye du skal ha i lønn, om arbeidstid, ferie, osv. Dine plikter og rettigheter er nå som for alle andre arbeidstakere.

I løpet av læretida skal du dokumentere din egen opplæring. Det vil si at du må føre logg for å vise hva du har vært gjennom av målene i læreplanen. Valdres Opplæringskontor tilbyr lærlingene et nettbasert system der du kan dokumentere ved hjelp av en app på telefonen din.

Lærebedriften skal hvert halvår gi deg en skriftlig vurdering i forhold til hvor langt du er kommet i den faglige opplæringa.

Valdres opplæringskontor veileder deg og bedriften gjennom hele læretida, og melder deg opp til fag/svenneprøve.