Vi har skrevet kontrakt med 22 nye lærlinger så langt i 20129.

Lærlinger og opplæringsbedrifter ønskes lykke til!