Invitasjon til å delta på nettbasert kurs er sendt ut til alle veiledere/faglige ledere.

Dette er et veldig bra kurs som er utviklet av Høgskolen i Innlandet, og vi håper at flest mulig deltar.

Det blir også en fagdag 22. oktober, påmeldingsinfo er sendt ut til alle.