Valdres Opplæringskontor tar den nye situasjonen med Koronavirus på alvor.

Alle kurs og samlinger utsettes på ubestemt tid. Evt. teoriundervisning foregår nettbasert.

Vi besøker ikke bedriftene i forbindelse med halvårsvurdering eller andre møter. Inntil videre foregår all kontakt på tlf. e- post o.l.