Valdres Opplæringskontor er stengt i juli.

Spørsmål og henvendelser på e- post:  martin@vopp.no