Valdres Opplæringskontor har ferie i juli.

Spørsmål og henvendelser på e- post: martin@vopp.no